Rekisteröinti

Yleistä

Kantakirja on jalostukseen hyväksyttyjen hevosten rekisteri. Kantakirjaamalla turvataan rodun perimän monipuolisuus. Hevosten ja ponien kantakirjat ovat maa- ja rotukohtaisia.

Hevosen on täytettävä tietyt kriteerit tullakseen hyväksytyksi kantakirjaan. Tällä pyritään siihen, että jalostukseen käytettäisiin vain rotumääritelmän mukaisia, terveitä ja muutoin hyvälaatuisia yksilöitä.

Jalostukseen tarjottavien yksilöiden arviointi tapahtuu näyttelyissä.

Kantakirja

Kantakirjaan rekisteröiminen ehkäisee sisäsiitosta ja parantaa hevosenomistajien sekä muun maailman yhteydenpitoa rotuasioissa. Kantakirjaan rekisteröidään myös sukupuu ja se näkyy aikuisten ja varsojen EU-hevospassissa, jos vanhemmat ovat tiedossa.

Irlannincob ”Irish Cob” määriteltiin roduksi Euroopan Unionissa, ja kantakirja hyväksyttiin vuonna 1998 Irlannissa. 2000-luvun vaihteessa hollantilaiset ja saksalaiset kasvattajat liittyivät Irlannin kantakirjaan ja aloittivat omat ”tytärkantakirjat” irlannincobeille, perustuen alkuperäiskantakirjan periaatteisiin.

Irlannin kantakirjan menettäessä lupansa vuonna 2005, Hollannin ja Saksan kantakirja jatkoivat alkuperäisen rotumääritelmän ja tapojen käyttöä tuomaroinnissa. Vuoden 2006 lopulla yli 5000 irlannincobia, mukaanlukien melkoinen määrä hevosia Suomesta, on rekisteröity näiden maiden kantakirjoihin. Sittemmin emokantakirja on palautettu
Irlantiin.

Hollannin irlannincobyhdistyksen päätavoite on säilyttää irlannincob-rotu. Rodun säilyttämisen kannalta on tärkeää jäljittää sukupuu ja saada tunnistajat arvostelemaan yksittäisen eläimen arvo jalostukseen. Rekisteröinnin jälkeen hevosesi saa hevospassin. Nämä passit ovat pakollisia kaikissa EU-maissa ja useimmissa maissa hevoseläinten
siirtäminen tai kauppaaminen ilman passeja on sakon uhalla kielletty. Rekisteröiminen tulee pakolliseksi myös Suomessa kesällä 2009, minkä jälkeen passia tulee pitää mukana esim. klinikkakäynnillä. Parasta on toki yhdistää kummatkin: hankkia passi ja rekisteröidä hyväksyttyyn kantakirjaan.

The Irish Cob Society Finland ry tarjoaa rekisteröinti – ja kantakirjauspalveluita näyttelytoiminnan kautta Hollannin irlannincob-kantakirjaan.

Hollannin irlannincob-kantakirja

Hollannin irlannincobyhdistys (Irish Cob Society Nederland) on perustettu vuonna 2000 Irlannin yhdistyksen alajaokseksi ja hyväksyttiin viralliseksi kantakirjaksi Hollannin viranomaisten toimesta vuonna 2001 perustuen EU-säädöksiin EEC-92/353.

Vuonna 2010 kantakirjassa on  7000 rekisteröityä hevosta ja se toimii aktiivisesti Alankomaissa, Ranskassa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Belgiassa, Irlannissa, Sveitsissä ja Tsekeissä. Espanjassa useimmat kasvattajat ovat liittyneet suoraan ICS NL:n kasvattaja-jäseniksi.

ICS Hollanti

Irlannincob-kantakirja on avoin kantakirja, joka yksinkertaisuudessaan tarkoittaa sitä että kaikki rotumääritelmän täyttävät hevoset pääsevät kantakirjaan ja niitä voidaan käyttää jalostukseen.

ICS Hollanti pitää myös rekisteriä ( ei kantakirjaa ) irish cob crossbreed-hevosista.

Perusasiaa rekistereistä

Jalostuslupa = kantakirjanäyttelyn Premium-arvostelu

BASIC REGISTER – PERUSREKISTERI (esikantakirja)

(niin kauan kun kantakirja on avoin) Rotuunotetut irlannincoboriit ja -tammat ilman tunnettuja vanhempia

Tammat varsarekisteristä 2 joka läpäisee premium-näyttelyn joko ensimmäisellä(1st), toisella (2nd), tai kolmannella(3rd) premium-luokittelulla.

Tamma varsarekisteristä 1, joka läpäisee premium-näyttelyn kolmannella(3rd) premium-luokittelulla.

Oriit varsarekisteristä 2, jotka läpäisevät premium-näyttelyn ensimmäisellä(1st) tai toisella (2nd) premium-luokittelulla.

PREMIER REGISTER – PÄÄREKISTERI (kantakirja)

Tamma varsarekisteristä 1, joka läpäisee premium-näyttelyn joko ensimmäisellä (1st)  tai toisella (2nd) premium-luokittelulla.

Ori varsarekisteristä 1, joka läpäisee premium-näyttelyn joko ensimmäisellä (1st)  tai toisella (2nd) premium-luokittelulla

FOAL REGISTER 1 (VB 1) – VARSAREKISTERI 1

Perimältään kahden pää- tai perusrekisteriin rekisteröidyn irlannincobin jälkeläinen.

Vuoden 2009 jälkeen vain näyttelyissä premieerattujen oriiden ori-jälkeläiset voivat aikuisena saada käyttöoikeuden jalostukseen.

FOAL REGISTER 2 (VB 2) – VARSAREKISTERI 2

Perimältään tuntemattomista tai yhdestä jalostukseen hyväksytystä vanhemmasta periytyvä varsa.

Kaikki irlannincobit rekisteröitynä pää- tai perusrekisteriin ovat jalostukseen hyväksyttyjä.

Kahden hyväksytyn vanhemman varsat rekisteröidään varsarekisteri 1:seen (VB 1).
Yhden hyväksytyn vanhemman varsat rekisteröidään varsarekisteri 2:seen (VB 2).
Varsarekisteriin rekisteröidyt varsat saavat hevospassin kun tunnistusinformaatio on lähetetty ja kulut on maksettu.

UELN-numerosta, joka tuli käyttöön 1.1.2009,

JALOSTUSSÄÄNNÖT JA -KÄYTÄNNÖT

Astutus- ja varsomistodistukset

Oriin ”isyys” tunnustetaan vasta, kun kunnollisesti täytetty ja allekirjoitettu astutuslomake on lähetetty kantakirjatoimistoon ennen tammikuun 1. päivää.  Astutustodistuksen käsittelymaksu on 10€. Jos astutustodistusta ei ole toimitettu ennen tammikuun 1., seuraa siitä korotettu varsan rekisteröintimaksu.

Tamman ”äitiys” tunnustetaan, kun syntymäilmoitus on lähetetty kantakirjatoimistoon kolmen viikon kuluessa varsan syntymästä.  Paluupostissa tamman omistaja saa varsan tunnistuttamiseen tarvittavat paperit ja ohjeet. Varsan siruttaa ja lomakkeen allekirjoittaa eläinlääkäri. Kts. alempaa kohta ”varsat rekisteröidyistä vanhemmista”.

ISC Hollannin jäsenyys

Rotuyhdistyksen jäseneksi liittyminen ei ole pakollista rekisteröidäkseen hevosiaan maan kantakirjaan.
Halutessaan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet saavat kuukausittain jäsenlehden ”Cobstukken” (vain hollanniksi).

Lisää tietoa ICS Hollannista

Uutuutena on sivuille lisätty Googlen kääntäjä.


Lisää tietoa

KUINKA VOIN REKISTERÖIDÄ IRLANNINCOBINI?

Irlannincobkantakirjaan rekisteröimätön hevonen

Hevonen, joka riittävästi täsmää rotumääritelmään, tulee olla kantakirjan hyväksymän rotutunnistajan tarkastama. Tämä voidaan tehdä joko hevosen kotitallilla tai kotimaisen rotuyhdistyksen järjestämissä rotuunottotilaisuuksissa/näyttelyissä.  Vain näyttelyssä hevonen arvostellaan ja se saa Premiumin.

Ota yhteyttä tai ilmoittaudu seuraavaan näyttelyyn, siellä on myös mahdollisuus rotuun ottoon. Mikrosiru on laitettava eläinlääkärin tai Hippoksen tunnistajan toimesta. Rotuunotto on maksullinen toimenpide 40/30€.

Jos hevosellasi on  irlannincob-kantakirjan myöntämä irlannincob-passi, voit rinnakkaisrekisteröidä sen Hollannin kantakirjaan lähettämällä kopion passista jouhitupon kera suoraan ICS Hollannille tai vaihtoehtoisesti ICS FI:lle, me autamme mielellämme. Kaikista hevosista, myös rinnakkaisrekisteröitävistä, tarvitaan DNA. Rekisteröinnin voi tarkastaa nettikantakirjasta . ICS NL:n ic-passi maksaa n.100€.


Nettikantakirja

Varsat rekisteröidyistä vanhemmista

Jos sinulla on varsa hyväksytyistä vanhemmista, lähetä varsomistodistus ICS Hollannille ja maksa 15e käsittelymaksu ICS Hollannin tilille. Lähetä kuitti maksusta varsomistodistuksen mukana. Saat vastauksena kirjeen, missä on näytepussi jouhitupolle sekä lomake varsan tietoja varten. Nykäise jouhituppo juurineen harjasta tai hännästä ja ota valokuvat molemmilta sivuilta ja edestä. Lähetä kuvat sähköpostilla.

Lomakkeen täyttöä ( mikrosirua ) varten tarvitset eläinlääkäriä, ellet sitten ole rekisteröinyt varsaa jo Hippokseen. Muista pyytää lomakkeeseen eläinlääkärin allekirjoitus, leima ja mikrosirutarrat. Lomake, ylimääräiset mikrosirutarrat ja jouhinäytepussi palautetaan Hollantiin.  Apua ja lisätietoja saa Suomen yhdistykseltä.

Jos varsasi emä / isä on rekisteröity Ruotsin ICS rekisteriin, liitä mukaan myös kopio vanhemman passista.

Tilanteesta riippuen kantakirjatoimisto myöntää varsalle EU-passin tai Hippoksen passin väliin laitettavan rotusertifikaatin, katso hinnasto alempaa.

On tietenkin mahdollista ja ehkä helpointakin tuoda varsa näyttelyyn, jossa se otetaan kantakirjaan. Passi lähetetään sinulle neljän viikon kuluttua tunnistuksesta. Lähetä kuitenkin varsomisilmoitus varsan syntymän jälkeen, niin ennakkotiedot varsasta ovat näyttelyssä ajantasalla.

Astutus- ja varsomistodistukset ovat kaikkien saatavilla Jalostus-sivulla.